PRESENTACIÓ          LOCAL          LA NOSTRA CUINA          CONTACTE

 

MENÚ MIGDIA DE DIMECRES A DIVENDRES  13€   DISSABTES 15€                    

 

   closdenpep@closdenpep.cat   /    instagram: rest_closdenpep